.


··

.
La loteria de “La Grossa”

Benvolgut soci,

Des de la FEGRAM posem a la vostra disposició la possibilitat de participar a la loteria de “La Grossa” d’aquest any, el sorteig de la qual es farà el proper dijous 31 de desembre de 2015.

La loteria de “La Grossa”, celebra enguany la seva tercera edició, i presenta alguns canvis rellevants respecte l’any passat. En aquesta edició els talonaris seran de 20 BITLLETS enlloc dels 50 que tenien l’any passat i cada número tindrà com a màxim 100 BITLLETS i per tant, 5 TALONARIS. A més a més aquest any també es PODRÀ RESERVAR NÚMERO (sempre que aquest no hagi estat reservat abans) i el cost del talonari, que serà de 100 EUROS, 5 EUROS PER BITLLET, s’haurà d’abonar en el moment d’efectuar la reserva. Us recordem que l’impost de tributació del 20% sobre premis superiors als 2.500 euros també afecta a aquesta loteria.


Adaptar els estatuts de les Associacions
En conformitat amb la disposició transitòria 1a de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, els informem que en compliment d’aquesta modificació del Codi civil, caldrà adaptar els estatuts de les Associacions inscrites al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a aquesta nova normativa, ABANS DEL PROPER 2 D’AGOST DE 2011.
Cal tenir en compte que els estatuts registrats al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i els estatuts de les Associacions de Mercats de Barcelona aprovats per l’ Ajuntament de Barcelona tenen una normativa reguladora específica pròpia .
Des de la FEGRAM els recomanem que es posin en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte que puguin tenir sobre aquest tema.


Convocatòria per a la concessió de subvencions

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç per a l’any 2015. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 1 d’abril de 2015 i finalitza el dia 30 d’abril de 2015.

Programa 1: Foment del comerç de proximitat associat
1.Destinataris: Associacions i Federacions de comerciants, de serveis d’artesans i de moda,
territorials i agrupacions d’associacions territorials que poden tenir o no caràcter
supramunicipal.
2. Inversió mínima del projecte 2.000,- €
3. Criteris d’atorgament:
• Nombre d’actuacions del pla anual
• Grau de compliment dels projectes implementats en anys anteriors
• Grau d’innovació de les actuacions
• Existència d’una gestió professionalitzada
• Accions que impliquen insercions d’actuacions comercials en mitjans de difusió i webs o xarxes socials
• Accions que milloren la imatge de l’entitat
4.Quantia de la subvenció: fins el 60% de la despesa amb un màxim de 6.000€

Programa 2: Dinamització d’una zona alta d’alta concentració comercial
1.Destinataris: Federacions i associacions territorials de comerciants, de serveis, d’artesania i moda i agrupacions d’associacions territorials o supramunicipals
2.Inversió mínima del projecte: 8.000,00 €
3.Criteris d’atorgament:
• Nombre d’actuacions del pla anual
• Grau de compliment dels projectes implementats en anys anteriors
• Grau d’innovació de les actuacions
• Existència d’una gestió professionalitzada
• Accions que impliquen insercions d’actuacions comercials en mitjans de difusió i webs o xarxes socials
• Accions que milloren la imatge de l’entitat
4.Quantia de la subvenció fins el 60% de la despesa amb un màxim de 15.000€, 18.000€, 25.000€, (segons text bases)

Programa 3: Per actuacions innovadores
1.Destinataris: Associacions i federacions territorials / sectorials, gremis i centrals de compres (empreses físiques o jurídiques) del comerç, serveis, artesania i moda, que realitzin una actuació innovadora o de notorietat
2.Inversió mínima del projecte: 3.000€
3.Criteris d’atorgament:
• Grau de rellevància de l’actuació
• La existència d’una gestió professionalitzada
• La implementació conjunta d’eines TIC, com a element de prestació de serveis i millora interna de la comunicació entre els associats i per la difusió de projecte
• Grau de millora de l’experiència de compra dels consumidors
• Accions que impliquen insercions d’actuacions comercials amb mitjans de difusió i webs o xarxes socials, o que millorin la imatge corporativa
4.Quantia de la subvenció fins el 50% de la despesa amb un màxim de 10.000€

Programa 4: Foment sectorial
1.Destinataris: Associacions i federacions sectorials i gremis del comerç, serveis, artesania i moda, que realitzin una actuació per al sector
2.Inversió mínima del projecte: 4.000€
3.Criteris d’atorgament:
• Nombre d’actuacions del pla anual
• Grau de compliment dels projectes implementats en anys anteriors
• Grau d’innovació de les actuacions
• Existència d’una gestió professionalitzada
• Accions que impliquen insercions d’actuacions comercials en mitjans de difusió i webs o xarxes socials
• Accions que milloren la imatge de l’entitat
4.Quantia de la subvenció fins el 60% de la despesa amb un màxim de 25.000€


Adaptar els estatuts de les Associacions
En conformitat amb la disposició transitòria 1a de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, els informem que en compliment d’aquesta modificació del Codi civil, caldrà adaptar els estatuts de les Associacions inscrites al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a aquesta nova normativa, ABANS DEL PROPER 2 D’AGOST DE 2011.
Cal tenir en compte que els estatuts registrats al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i els estatuts de les Associacions de Mercats de Barcelona aprovats per l’ Ajuntament de Barcelona tenen una normativa reguladora específica pròpia .
Des de la FEGRAM els recomanem que es posin en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte que puguin tenir sobre aquest tema.


Línies ICO per empreses i emprenedors 2015
Benvolgut soci,
Us informem que el Banc de Sabadell ja ha arribat a un acord per les línies ICO d’empreses i emprenedors per al 2015.
Es tracta de que les empreses i/o autònoms que necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat puguin accedir a un finançament amb unes bones condicions. Així mateix també podran sol·licitar finançament mitjançant aquesta línia ICO, els particulars, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per rehabilitar habitatges i edificis o reformes dels seus elements comuns.
El finançament podrà destinar-se a liquiditat; necessitats de circulant tals com despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.
Pel que respecte al termini d’amortització i carència aquest serà:
1) Liquiditat 100%: termini de 1 a 4 anys.
2) Inversió: termini de 1 a 7 anys.
Pel que respecte al tipus d’interès del préstec, aquest serà:
1) Per operacions a termini igual a 1 any: tipus Fix o Variable, més un marge de fins el 2’30%
2) Per operacions a termini de 2,3 o 4 anys: tipus Fix o Variable, més un marge de 4’00%
3) Per operacions a termini superior a 4 anys: tipus Fix o Variable, més un marge de 4’30%
A més a més, cal dir que aquest finançament serà compatible amb ajuts rebuts de les Comunitats Autònomes o altres Institucions. El client podrà formalitzar operacions amb l’Entitat de Crèdit fins el 12 de desembre de 2015.


FEGRAM s’incorpora a la Comissió de Medi Ambient de PIMEC

FEGRAM s’incorpora a la Comissió de Medi Ambient de PIMEC; constituida recentment.
Els temes mediambientals relacionats directament amb l’àmbit del comerç es tractaran regularment a la Comissió de MediAmbient constituïda per PIMEC Comerç i presidida per Josep Massegur. En aquesta primera reunió s’han posat sobre la taula la reducció de les bosses de plàstic i els envasos retornables

 ..
MERCATS DE CATALUNYA

FEGRAM · Consell de Cent, 80, 2n 3a · 08015 BARCELONA · Telèfon 93 425 34 02 · Fax 93 425 13 01 · fegram@fegram.com